Filosofie

Osteopathie filosofieAlles in het lichaam beweegt. Hart, longen, maar ook de darmen. Lymfe en liquor bewegen door stroming. Ook organen hebben hun eigen beweging (de nier legt per dag een traject van zeshonderd meter af). Bewegingsverlies leidt tot veranderd functioneren (veranderde fysiologie) en kan verder leiden tot ziekte (pathologie).

Stromend water blijft gezond.
Stilstaand water wordt troebel en gaat later rotten.

De osteopathie filosofie gaat uit van de eenheid van het lichaam in al zijn facetten en dit reageert als een eenheid met zijn omgeving. De structuur en functie zijn onderling en wederkerig afhankelijk van elkaar. Verandering in de functie van weefsels resulteren in een verandering van de structuur van het weefsel en omgekeerd. Beide veranderingen uiten zich in een verlies aan beweeglijkheid. Het lichaam heeft een zelfgenezend mechanisme.