Klachten

Welke klachten behandelt een osteopaat? Heel veel klachten van uitlopende aard kunnen worden behandeld, waaronder:

Bij baby’s:

Eigenlijk kunnen alle aandoeningen worden behandeld, mits het geen trauma (botbreuk, verstuiking en dergelijke), erfelijke aandoening (cystic fibrose, diabetisch type 1 en dergelijke) en geen ernstige pathologie (kanker, ziekte van Parkinson en dergelijke) is. Deze kunnen niet door osteopathie worden behandeld.

Behandelingen

Duur behandeling

Een osteopathische behandeling duurt ongeveer 45 minuten tot een 1 uur. De frequentie van terugkomen is één keer in de 3 à 4 weken. (De osteopaat geeft het lichaam de tijd om zichzelf te genezen). Naarmate er minder dysfuncties worden gevonden en het lichaam zichzelf herstelt, zal de frequentie van de behandeling worden afgebouwd.

Na 3 tot 6 behandelingen moet er een reactie van het lichaam plaats vinden in goede of in slechte zin. Het komt namelijk voor dat “oude” klachten tijdelijk weer terug komen. Dit heeft het lichaam nodig om oude verankerde dysfuncties patronen te doorbreken en zodoende zichzelf te genezen. Is er geen reactie dan is osteopathie niet de goede prikkel om het lichaam aan te zetten tot herstel.

Hoe lang iemand onder behandeling blijft, hangt af van de gevonden dysfuncties, de duur dat de dysfuncties al aanwezig zijn en de snelheid waarmee het lichaam zichzelf geneest.